Synchronizace polí v PrestaShopu

Avatar

Podle Tadeas Marek

aktualizováno před 2 dny

Synchronizujte s Prestashopem tato pole:

Jméno pole
v Boost.space
Jméno pole
v PrestaShopu
Podmínky pro synchronizaci
NázevNázevMax 128 znaků
Stručný popisShrnutíKontroluje,  zda jsou přiložená html správně
Dlouhý popis
PopisKontroluje, zda jsou přiložená html správně

EAN

Čárový kód EAN-13Max 13 čísel 0-9

Číslo dílu

KódMax 64 znaků

Kategorie

Kategorie Synchronizuje se Název, Popis, Aktivní a hierarchie (údaj o nadřazené kategorii)

Cena

Cena (bez DPH)Libovolně velké číslo
DPHDaňUvnitř Prestashopu musí být správně vyplněno PSČ (Rozšíření - Mezinárodní - DPH - Daňová pravidla). DPH musí odpovídat národnímu DPH.
Obrázek/ Přílohy
ObrázekObrázky k synchronizaci musí být uvnitř Boost.space označeny typem "Public image"


Speciální pole, která můžete synchronizovat prostřednictvím Boost.space:

 • Kombinace - Varianty 
  • V Prestashopu se prezentují jako "Kombinace".
  • Synchronizuje se: Cena, Číslo dílu (Kód), EAN, Atributy (Kombinace), Obrázek (synchronizuje se, pokud je nastaven jako "Výchozí obrázek").
  • Nesynchronizuje se "Název varianty" a "SKU".
  • Pro synchronizaci produktových variant je nutné provést plnou synchronizaci (ta obvykle probíhá jednou za 10minut), případně je možné provést okamžitou synchronizaci v nastavení integrace pomocí možnosti "Synchronizace produktových kombinací" .


 • Ceny → Speciální ceny
  • Boost.space do tabulky Prestashop speciální ceny (Produkty → Ceny → Speciální ceny) nahrává ke každému produktu, který má ceny v rozdílných měnách, dva záznamy do tabulky speciálních cen:
   • Cena pro CZK – nezměněná základní cena produktu
   • Cena pro cizí měnu (EUR, USD, ...) – platná cena pro konkrétní měnu uvedena v dané jazykové mutaci
  • Při aktualizaci ceny se systém pokouší nalézt speciální cenu takovou, která odpovídá i nadále produktu, resp. variantě a měně, ale zároveň má prázdnou platnost (= datum od a do je nevyplněný), čímž se předpokládá, že se jedná o základní cenu.
  • Pokud si přejete zadat speciální ceny ručně uvnitř Prestashop, je zapotřebí tyto ceny doplnit o datum platnosti, tím se zamezí případnému nežádoucímu přepisu cen z Boost.space
  • V případě synchronizace produktu s kombinacemi (variantami) doporučujeme po synchronizaci s Boost.space překontrolovat speciální ceny z důvodu prioritizace speciálních cen ze strany Prestashop (více zde).


 • Vlastnosti - Vlastní inputy typu "Vícenásobný výběr vlastností", "Radio výběr vlastnosti", "Checkbox vlastnosti" a "Výběr vlastnosti" 
  • Slouží k přidání jednotlivých vlastností k produktu, dle kterých lze pak katalog filtrovat.
  •  Tyto inputy jsou uvnitř Prestashopu uloženy jako "Vlastnosti" (Obchod - Katalog - Atributy a Vlastnosti - Vlastnosti).
  • Pro synchronizaci produktových vlastností je nutné provést plnou synchronizaci (ta obvykle probíhá jednou za 10 minut), případně je možné provést okamžitou synchronizaci v nastavení integrace pomocí možnosti "Synchronizace produktových vlastností".
  • Při vytváření nového vlastního inputu v boost.space je nutno, stránku načíst znovu pro aktualizaci systému.


 • Ostatní vlastní inputy
  • Lze použít pro párování s PrestaShop předefinovanými detaily produktu.
  • Seznam předefinovaných detailů najdete na webových stránkách Prestashop.
  • Pro použití těchto detailů zadejte jméno (např. id_manufacturer,..) do názvu vlastního inputu v boost.space.
  • Je třeba zachovat podmínky vstupu (a samozřejmě to nesmí být duplicitně se základními inputy).
   • Správnost inputu si můžete zkontrolovat na této stránce.
   • Zkopírujete formátování z této stránky podle vámi zvoleného předdefinovaného detailu do regexu.
   • Pak vložíte Váš text a regex Vám zkontroluje, zda je to správné formátování.
  • Následně provedete synchronizaci produktu. 


Systém Prestashop neumožňuje synchronizovat tato pole:

 • Předvyplněné množství na faktuře a popis na faktuře
 • Štítky
 • Slevy
 • Jednotka produktu
 • SKU


Odpovědělo to na vaši otázku?