Prestashop - návod na propojení

Avatar

Podle Jiří Ratica

aktualizováno před 2 dny

Propojení Boost.space s Prestashop

V tomto návodu se dozvíte jak začít synchronizovat eshop či eshopy na platformě Prestashop se systémem Boost.space.


1. Vygenerování klíče v Prestashop

Prestashop > Nástroje > Webové služby > přidat nový klíč webové služby.


Následně můžete vygenerovat nový klíč (Generovat), přiřadit mu váš popis a přidat oprávnění pro:

 • addresses
 • categories
 • combinations
 • contacts
 • currencies
 • customers
 • groups
 • image_types
 • images
 • languages
 • manufacturers
 • order_details
 • order_states
 • orders
 • product_customization_fields
 • product_feature_values
 • product_features
 • product_option_values
 • product_options
 • product_suppliers
 • products
 • search
 • specific_price_rules
 • specific_prices
 • stock_availables
 • stocks
 • tags
 • tax_rules
 • taxes

2. Aktivování integrace v Boost.space

Boost.space > Obchod s moduly > Integrace > Prestashop > Přidat integraci.


 1. Do kolonky URL vložte adresu vašeho eshopu a doplňte ji o /api (např. https://www.shop.cz/api)
 2. Zkopírujte vygenerovaný klíč z předešlého bodu (Prestashop) a vložte jej do kolonky Autorizační token
 3. Připojte obchodní proces, seznamy produktů, seznamy kontaktů a sklady, se kterými chcete tuto integraci synchronizovat
 4. Definujte ID vyskladňujících statusů - když tento status v Prestashop nastane, uvnitř Boost.space je automaticky vytvořena výdejka pro výdej zboží ze skladu (v případě nastavení vícero vyskladňujících statusů je výdejka vytvořena pouze při prvním nastání jednoho ze statusů).

Při zapnutém safe módu nedojde v případě nekonzistence dat k jejich smazání - např. vytvoříte nový produkt v Prestashop, ale zároveň spustíte synchronizaci produktů z Boost.space do Prestashop - tento přebývající produkt se v Prestashop nesmaže.

3. Synchronizace Prestashop s Boost.space

Uvnitř detailu synchronizace se pod tlačítkem "Vyberte akci" nachází akce:

 • smazání ‑ smazání dat uvnitř Prestashop;
 • stáhnutí ‑ stáhnutí a synchronizování dat z Prestashop do Boost.space. Pro úspěšnou synchronizaci musí mít produkty uvnitř obou systémů totožné ID;
 • rozdíl ‑ zobrazení rozdílů mezi daty uvnitř obou systémů bez spuštění synchronizace;
 • synchronizace ‑ spuštění synchronizace dat z Boost.space do Prestashop.


Návod na synchronizaci polí naleznete zde.


Důležité: Při prvotním nastavení integrace je zapotřebí jako první synchronizovat jazyky a měny, následně je možné provádět další typy synchronizací.


Automatická aktualizace základních produktových informací probíhá každých 10 minut a kompletní aktualizace probíhá automaticky jednou denně. Aktualizaci zároveň můžete spustit přímo uvnitř každého produktu ručně. V případě neúspěšné synchronizace je integrace pozastavena. Synchronizace se může pozastavit například v případě, že nevycházejí skladové zásoby a je zapotřebí lidský zásah, pro opravu chybných dat v systému a opětovné spuštění synchronizace.

Odpovědělo to na vaši otázku?