Orientace v modulech

Avatar

Podle Jiří Ratica

aktualizováno před 4 měsíci

Moduly sdílí stejné rozložení prvků

Většina Boost.space modulů je postavena na stejném základě, čímž je zaručena snadná ovladatelnost a přehlednost napříč všemi moduly a jejich spaces či položkami.

Orientace v hierarchii systému

O úroveň výš

Tlačítko, které vrátí uživatele o úroveň výš (zpět) - poslední úrovní (nejnižší) je hlavní plocha systému.


Spaces

Menu spaces

Filtrování spaces uvnitř daného modulu dle statusů a tvorba nových spaces.

Navigační panel

Navigace napříč spaces uvnitř modulu.

Navigační lišta

Navigace napříč spaces uvnitř aktuálně vybraného space.

Nastavení spaces

Hlavní nastavení spaces zobrazené ve chvíli, kdy je vybrán jeden ze spaces - mimo nastavení a smazání spaces obsahuje i logy provedených změn.

Nastavení uživatelů

Správa uživatelů přiřazených ke space - přidávání a odebírání uživatelů včetně nastavení jejich práv.

Doplňující nabídka konkrétního space

Dodatečné menu konkrétního space zobrazené ve chvíli, kdy je vybrán jeden ze spaces - obsahuje tlačítko pro smazání space.


Položky

Vytvoření položky

Tlačítko pro vytvoření položky ve vybraném space.

Výpis položek

Všechny položky dle aktuálního výběru - v případě, kdy není vybrán žádný space a není použit žádný filtr, jsou zobrazeny všechny položky, ke kterým má uživatel přístup.

Filtrační lišta

Řazení a vyhledávání položek. Pod ikonou trychtýře se skrývá filtrační panel. Spaces obsahující filtrované položky jsou zobrazeny v navigační liště.

Úprava položky

Tlačítko pro zobrazení detailu položky, ve kterém je možné položku upravit (po zapnutí editačního módu).

Nastavení sloupců

Výběr sloupců, které se mají zobrazovat ve výpisu položek.

Smazání položky

Tlačítko pro smazání položky.

Stránky výpisu položek

Orientace mezi větším množstvím položek.Odpovědělo to na vaši otázku?