Jak přidat nový zdroj zájmu?

Avatar

Podle Jiří Ratica

aktualizováno před 8 měsíci

Zdroje zájmu

Pro vytváření kvalitních kontaktů a jejich snadnou analýzu je možnost přidat ke každému kontaktu zdroj zájmu.


V základním nastavení jsou na výběr zdroje zájmu jako online, tisková reklama, radio, TV a další. Samozřejmě kontakt se může získat i jiným způsobem a nebo pro detailnější informace o získání zákazníka lze zdroje zájmu upravovat a vytvářet nové, např. online zdroj může být dále rozložen na reklama, kontaktní formulář, referral, sales a mnoho dalších.

Zdroje zájmu se spravují v nastavení modulu Kontakty, které je přístupné v nastavení systému (admin) → Kontakty → Zdroj zájmu.


Odpovědělo to na vaši otázku?