Jak přidat a upravit varianty produktů?

Avatar

Podle Jiří Ratica

aktualizováno před 7 dny

Varianty produktů

Každý produkt může obsahovat několik variant, které sdílí stejné vlastnosti, ale v některém z atributů se liší - například velikost, hmotnost, barva, motor, výbava či cokoliv dalšího.


Pro přidání variant k produktu je nejdříve zapotřebí vytvořit atributy produktů, dle kterých se varianty produktu odlišují.


Vytvoření a správa atributů produktů

Atributy se přednastavují v nastavení systému (admin) → Produkty → Atributy produktů. 


Nové atributy produktů jsou globálního charakteru - lze je používat ve všech produktech.

Vytvoření a správa variant produktu

Následně je možné u každého produktu v tabu Varianty přidávat jednotlivé varianty produktu.

U nové varianty je vždy zapotřebí uvést název varianty a nastavit odlišující atribut, který byl přednastaven v nastavení systému. Dále je variantu možné doplnit o:

  • Výchozí obrázek
  • Cenu
  • Číslo dílu
  • EAN kód
  • SKU
  • A další

V případě vícero variant systém umožňuje zvolit jednu výchozí variantu produktu, která bude nabízena v eshopu přednostně. 


Odpovědělo to na vaši otázku?