Jak přidat a upravit varianty produktů?

Avatar

Podle Jiří Ratica

aktualizováno před 3 měsíci

Varianty produktů

Každý produkt může obsahovat několik variant, které sdílí stejné vlastnosti, ale v některém z atributů se liší - například velikost, hmotnost, barva, výkon motoru, výbava či cokoliv dalšího.


Pro přidání variant k produktu je nejdříve zapotřebí vytvořit atributy produktů, dle kterých se varianty produktu odlišují.

Základní produkt se pak obvykle pojmenovává obecněji a do variant se dávají všechny jeho varianty včetně základní varianty. Například: Základní produkt: Modré Tričko / Varianty: S, M (= základní varianta), L, XL. 


Vytvoření a správa atributů produktů

Atributy se přednastavují v nastavení systému (admin) → Produkty → Atributy produktů. 


Nové atributy produktů jsou globálního charakteru - lze je používat ve všech produktech.

Vytvoření a správa variant produktu

Následně je možné u každého produktu v tabu Varianty přidávat jednotlivé varianty produktu.

U nové varianty je vždy zapotřebí uvést název varianty a nastavit odlišující atribut, který byl přednastaven v nastavení systému. Dále je variantu možné doplnit o:

  • Výchozí obrázek
  • Cenu - Využívá se pro specifické nacenění variant. Pokud nebude cena vyplěna, tak se využívá základní cena produktu.
  • Číslo dílu
  • EAN kód
  • SKU
  • A další...

V případě vícero variant systém umožňuje zvolit jednu výchozí variantu produktu. Pokud využijete integraci s eshopem, bude výchozí varianta a její cena zobrazena výpisu produktů (ostatní varianty bude možné zvolit v detailu produktu).

Více o využití produktových variant při integraci s eshopem najdete zde.

Odpovědělo to na vaši otázku?