Jak upravit nebo smazat space?

Avatar

Podle Jiří Ratica

aktualizováno před 6 měsíci

Upravení spaces

Upravení spaces je přístupné ze dvou míst - z navigačního panelu vlevo nebo z horní lišty vedle názvu space, vždy přes ikonu tužtičky.

Následně je zobrazeno nastavení vybraného space, které vždy odpovídá modulu, pod který space spadá.


Odstranění space

Odstranit space může každý vlastník vybraného space. Akce smazat space se nachází pod ikonou v liště space.

Po potvrzení smazání space jsou smazány i všechny položky v něm obsažené.


Odpovědělo to na vaši otázku?