Jak vytvořit space?

Avatar

Podle Jiří Ratica

aktualizováno před 6 měsíci

Vytvoření space

V každém modulu je možné vytvořit neomezené množství spaces a jim podřazených spaces.


Spaces se vytvářejí po kliknutí na tlačítko + vedle nadpisu navigace a zároveň v dolní části navigačního panelu (na pravé straně).

Následně je otevřeno okno s tvorbou konkrétního space. V tomto okně jsou vyplněny pouze ty nejnutnější informace pro vytvoření daného space (viz screenshot z modulu Výkazy práce, kde je zapotřebí pouze Název).

Když se při vytváření space již ve space nacházíte, je při vytváření automaticky předvyplněno pole "zanořit pod" → spaces mohou mít více podsekcí pro lepší orientaci, například Modul Úkoly může mít space "Marketingový tým", který má podřazené spaces "tým Praha", "tým Brno" a další. 


Po kliknutí na tlačítko "vytvořit" je space vytvořen (v tomto případě seznam výkazů) a je možné k němu přidávat jednotlivé položky.


Více o editaci spaces (přidání členů, nastavení a další) naleznete zde.Odpovědělo to na vaši otázku?