Notifikace

Avatar

Podle Jiří Ratica

aktualizováno před 6 měsíci

Upozornění na důležité události a změny

Boost.space odesílá notifikace, které upozorní uživatele krátkou zprávou na důležité akce a změny, které se ho týkají.


Notifikace je odeslána například při: 

  • Přiřazení uživatele (nebo teamu) ke space/položce;
  • Odebrání uživatele (nebo teamu) od space/položky;
  • Změně statusu space/položky;
  • Přidání komentáře ke space/položce.


Sledované úkoly

Podle pravidel výše se tedy notifikace automaticky nezobrazují uživatelům, kteří například úkoly založili a nejsou k nim přímo přiřazeni. Tento koncept pomáhá omezit počet notifikací tak, aby se uživatel mohl soustředit na položky, které jsou pro něj důležité.


Pokud se uživatel nechce přímo přiřazovat k položce, ale nadále její vývoj sledovat, může kliknout na ikonku sledování a sledovat všechny změny vybrané položky.


Povolení notifikací

Pro přijímání notifikací je zapotřebí je povolit. Při prvním otevření systému se prohlížeč zeptá uživatele, zda chce notifikace povolit.

Pokud jsou notifikace zamítnuty, je možné je opět aktivovat v profilu uživatele po kliknutí na profilový obrázek → můj profil → push notifikace → odebírat.

Odpovědělo to na vaši otázku?