Alokace času

Avatar

Podle Tadeas Marek

aktualizováno před 4 měsíci

Na úkoly, todolisty a projekty je možné nastavit alokaci času. Je to plánovaný budget hodin za který by se úkol, todolist či projekt měl splnit. Díky tomu si můžete projekty detailněji rozplánovat a při práci na na jednotlivých úkolech přizpůsobit rozsah prací plánované alokaci. K daným úkolům mohou jednotliví uživatelé ukládat výkazy práce a po jejich dokončení je možné vysledovat, které části projektu šly podle plánované alokace a případně kde se alokace překročila. V případě překročení lze vysledovat zda byl problém na konkrétním úkolu, uživateli, a nebo zda se chyba stala už při nacenění projektu

Hierarchie

Hierarchie hlídá aby se při nastavování projektu nenastavila alokace chybně.

-Projek
-- Nadřazený todolist (je to jen todolist pod který spadají další todolisty ☺)
--- Todolist
---- Úkol 

Součet alokovaného času na úkolech nesmí přesahovat alokovaný čas na todolistu. Součet alokovaného času na podřazené todolisty nemůže být větší než alokace na jejich nadřazený todolist. A součet alokací časů na todolistech v projektu nemůže přesahovat alokaci času na celý projekt.

Příklad: Na projekt je alokováno 100h. Projekt obsahuje 2 todolisty a pokud je na jeden z nich alokováno 60h, na druhý je možné alokovat jen zbývajících 40h, ne více. V todolistu na který je alokováno 60h může součet alokovaného času všech úkolů být maximálně 60h...

Super! Teď už víte jak si detailně rozvrhnout čas na projektech!


Odpovědělo to na vaši otázku?