Jak filtrovat položky?

Avatar

Podle Jiří Ratica

aktualizováno před 6 měsíci

Orientace ve větším množství položek

Pro snadnou orientaci mezi větším množstvím položek je možné použít filtrování. Ve většině modulů je možné použít dva druhy filtrování položek.


Sloupcové filtrování

U sloupců obsahující ikonu filtru a vstupní pole je možné filtrovat dle přednastavených filtrů.


Stačí vložit text nebo číslo, podle kterého si přejete filtrovat, a následně vybrat podmínku jako například:

  • Číselné sloupce - rovná se | větší než | menší než
  • Textové sloupce  obsahuje | začíná na | končí na | rovná se

Filtrování a obsahy filtrů se liší dle funkce sloupce (např. číselné označení zakázky je žádoucí filtrovat spíše jako text, než jako číslo).

Filtrační panel

Při práci s větším množstvím položek je filtrační panel jedna z nejdůležitějších funkcí, která Vám pomůže s organizací položek.


Filtrační panel umožňuje filtrovat položky dle několika kritérií, například:

  • spaces -  vyberte si spaces, ze kterých si přejete položky zobrazit. Spaces jsou pojmenovány dle modulu, mohou to být například obchodní procesy, todolisty, seznamy výkazů atp.;
  • štítky - jednoduché filtrování dle jednoho nebo více štítků, kterými jsou jednotlivé položky označeny;
  • statusy - filtrování dle aktuálního statusu položky;
  • uživatelé - když je zapotřebí zobrazit pouze ty položky, ke kterým je přidělen konkrétní uživatel (například Vy), uživatelé nebo rovnou celé teamy.Odpovědělo to na vaši otázku?