Statusy položek

Avatar

Podle Jiří Ratica

aktualizováno před 6 měsíci

Snadný přehled o průběhu položky

V celém systému Boost.space fungují statusy položek na velmi podobném konceptu.


Statusy dle modulu

Každý modul obsahuje základní, předdefinované statusy položek, které mají na sobě vázané související akce. Názvy a funkce statusů se liší dle toho, ve kterém modulu se položka nachází a následně jaké statusy jsou ve space nastaveny.


Příklady předdefinovaných statusů

  • Modul Úkoly - Aktivní | Práce probíhá | Hotovo | Archiv
  • Modul Zakázky - Aktivní | Zrušeno | Hotovo | Archiv
  • Modul Nákupy - Vytvořeno | Zrušeno | Potvrzeno | Záloha zaplacena | Placeno | Přijato | Zatříděno
  • Modul Nabídky - Aktivní | Ztraceno | Vyhráno | Archiv

Přidání podkategorie ke statusu

Základní statusy představené v předešlé sekci zůstávají vždy stejné, ale ke každému statusu je možné přidat podkategorii pro podrobnější přehled o průběhu položky. Podkategorie statusu se nastavují pro každý space zvlášť.


Příklady podkategorií u statusu:

  • status Práce probíhá u úkolu - Návrh | Odesláno k posouzení | Potvrzeno | Zamítnuto
  • status Aktivní u obchodní příležitosti - Lead | Počáteční schůzka | Sestavování nabídky | Vyjednávání

Statusy je možné přidat a odebrat v nastavení konkrétního space, které se zobrazí po kliknutí na ikonu tužtičky.


Odpovědělo to na vaši otázku?