Jak vytvořit položku?

Avatar

Podle Jiří Ratica

aktualizováno před 6 měsíci

Vytvoření položky

U většiny modulů se položky přidávají stisknutím tlačítka “přidat”, které se nachází na pravé straně ovládací lišty.


Toto tlačítko je vždy pojmenované dle konkrétního modulu a zobrazení.

Následně je otevřeno okno s tvorbou položky. V tomto okně jsou vyplněny pouze ty nejnutnější informace pro vytvoření dané položky (viz screenshot z modulu Obchodní příležitosti).

Editační mód

Po vytvoření položky (v tomto případě obchodní příležitosti) je otevřen detail položky. Aby bylo možné položku upravovat, je zapotřebí zapnout editační mód. Když jste s úpravami spokojeni, můžete editační mód ukončit ikonou zelené fajfky (na místě, kde se nacházela ikona editačního módu - tužka).

Odpovědělo to na vaši otázku?