Co jsou to položky?

Avatar

Podle Jiří Ratica

aktualizováno před 6 měsíci

📝část obsahu ze sekce Začínáme s Boost.space


Položky

Obsahem spaces jsou již samotné položky. Stejně jako u spaces záleží vždy na konkrétním modulu, o jaké položky se jedná a jakou plní funkci.


Vytvářet a spravovat položky mohou ti uživatelé, kteří mají přístup ke konkrétnímu space, ve kterém se položky nachází.


Příklady položek:

Položky obsahují všechny podstatné informace související s modulem a space, ve kterých se nachází.

  1. modul Produkty → space Seznam produktů → položka Produkt (např. nanuk Mrož)
  2. modul Úkoly → space Todolist → položka Úkol (např. aktualizovat databázi)
  3. modul Kontakty → space Kontakt list→ položka Kontakt (např. Michal Novák)


Položky zastupují v modulech odlišné role, například

  • položka Zakázka (modul Zakázky) obsahuje všechny informace od vytvoření zakázky až po její úspěšné dokončení;
  • položka Událost (modul Kalendář) nese informace o vytvořené události, jejích členech a datech.


Rozdílné pohledy na položky

S odlišnými rolemi položek souvisí i odlišné přístupy, jak se položky zobrazují.


Tabulka

Nejčastější zobrazení položky je formou tabulky, ve které je možné sloupce filtrovat, využívat filtrační panel, řadit dle předdefinovaných návrhů a mnoho dalšího..

Úkoly - Gantt chart & Kanban Board

Tyto pohledy jsou dostupné uvnitř modulu Úkoly. Gantt chart slouží pro zobrazení časové osy, Kanban Board pro zobrazení úkolů formou nástěnky.

Úkoly - list view

Úkoly mají list view (tabulkový vzhled) odlišný od ostatních modulů - je možné jej rozdělit na dvě stránky pro rychlejší práci s položkami.

Odpovědělo to na vaši otázku?