Co jsou to spaces?

Avatar

Podle Jiří Ratica

aktualizováno před 6 měsíci

📝část obsahu ze sekce Začínáme s Boost.space


Spaces

V modulech se vytváří spaces, pomocí kterých zůstává každý modul i při větším objemu dat zorganizovaným a přehledným místem.


Přístup do space mají pouze ti uživatelé, kteří space vytvořili nebo byli do space přidáni.


Příklady spaces:

Se slovem space se ve většině případů uvnitř systému Boost.space nesetkáte, protože názvy jednotlivých spaces odpovídají danému modulu.


  • modul Produkty → space Seznam produktů (např. bio produkty, mražené produkty)
  • modul Úkoly → space Todolist (např. todolist sales tým, todolist support tým) 
  • modul Zakázky → space Kontakt list (např. databáze klientů, databáze dodavatelů)

Obchodní procesy

Obchodní nástroje sdílí společné spaces obchodní procesy, které jsou používány v modulech:

  • Obchodní příležitosti;
  • Objednávky;
  • Nákupy;
  • Nabídky;
  • Zakázky.


Odpovědělo to na vaši otázku?