6. Instalace modulů a jejich zpřístupnění (admin)

Avatar

Podle Jiří Ratica

aktualizováno před 6 měsíci

Aktivujte modul kdykoliv dle potřeby

Administrátoři systému mohou přidat a odebrat modul kdykoliv v obchodu s moduly. Přidaný modul je automaticky propojen s ostatními Boost.space moduly a nástroji.


Modularita systému zaručuje, že Boost.space je tak jednoduchý (nebo naopak tak komplexní) nástroj, jak je aktuálně potřeba na základě firemních potřeb a předpokladů.

Aby uživatelé mohli začít modul používat, je zapotřebí jim modul zpřístupnit. Zpřístupnění modulu probíhá při instalaci modulu, kde je zapotřebí vybrat menu, ve kterém se modul bude nacházet. Veškeré nastavení tohoto menu a zpřístupnění modulů se nachází v menu editoru (v nastavení systému ‑ přístupné z dolní lišty na hlavní ploše).


Odpovědělo to na vaši otázku?