Systémové role ‑ uživatelé a admini

Avatar

Podle Jiří Ratica

aktualizováno před 6 měsíci

📝obsah ze sekce Začínáme s Boost.space


V Boost.space existují dvě systémové role

Tyto role se liší dle práv na jednotlivých úrovních systému.


Admin

Administrátor systému, který může přidávat, odebírat a spravovat všechny tři úrovně systému. Zároveň mohou spravovat všechny uživatele v nastavení systému, které je přístupné pouze administrátorům z dolní lišty na hlavní ploše (zvýrazněno).


Přidávají a nastavují moduly, které následně zpřístupňují ostatním uživatelům. 

Uživatel

Uživatelé systému mohou používat moduly a vytvářet nové spaces a položky. Zároveň mohou spravovat spaces a položky, ke kterým byli oni nebo jejich team přiřazen.


Pracují se spaces a položkami uvnitř zpřístupněných modulů.

Odpovědělo to na vaši otázku?