2. Hierarchie ‑ moduly, spaces a položky

Avatar

Podle Jiří Ratica

aktualizováno před 6 měsíci

Boost.space má tři jasně definované úrovně

Systém Boost.space může mít aktivováno od jednoho až po několik desítek modulů najednou, ale díky jednoduché a jednotné struktuře systému bude Boost.space vždy přehledné a zorganizované místo.


Moduly

Jsou základním stavebním prvkem systému v podobě aplikace nebo nástroje. Moduly mohou přidávat a upravovat administrátoři systému, používat je mohou všichni uživatelé systému.

Příklady modulů:

  1. modul Produkty
  2. modul Úkoly
  3. modul Kontakty

Spaces

Modul může mít neomezené množství spaces a vytvořit je mohou všichni uživatelé systému. Přístup ke spaces mají pouze ti uživatelé, kteří space vytvořili nebo byli do space přidáni.

Příklady spaces:

  1. modul Produkty → space Seznam produktů (např. bio produkty, mražené produkty)
  2. modul Úkoly → space Todolist (např. todolist sales team, todolist support team) 
  3. modul Kontakty → space Kontakt list (např. databáze klientů, databáze dodavatelů)

Položky

Obsahem jednotlivých spaces jsou již samotné položky. Stejně jako u spaces záleží vždy na konkrétním modulu, o jaké položky se jedná a jakou plní funkci. Vytvářet a spravovat položky mohou ti uživatelé, kteří mají přístup k danému space, ve kterém se položky nachází.

Příklady položek:

  1. modul Produkty → space Seznam produktů → položka Produkt (např. nanuk Mrož)
  2. modul Úkoly → space Todolist → položka Úkol (např. aktualizovat databázi)
  3. modul Kontakty → space Kontakt list→ položka Kontakt (např. Michal Novák)

Odpovědělo to na vaši otázku?