Inventury

Avatar

Podle Jiří Ratica

aktualizováno před 6 měsíci

Porovnání evidovaného a fyzického stavu zásob

Inventura umožňuje kontrolu a porovnání skladových položek v modulu Sklady se skutečným množstvím skladových položek na skladech.


Inventura může být celopodniková pro všechny sklady najednou, nebo je možné ji zacílit dle:

  • Sklad   pro který konkrétní sklad se inventura vypracovává
  • Typ – filtrování dle typu skladové položky

Průběh inventury

Po stisknutí tlačítka “načíst položky ze skladu” jsou zobrazeny skladové položky odpovídající nastavenému filtrování. U každé skladové položky se nachází její aktuální množství v systému Boost.space, které je v rámci inventury srovnáváno se zjištěnými skutečnými stavy na skladech.

U každé skladové položky v rámci inventury může nastat jeden ze tří stavů:

  • množství v systému = množství na skladě → ideální stav, který nevyžaduje další akci;
  • množství v systému > množství na skladě skladová položka na skladu schází, automaticky je vytvořena výdejka, ke které je možné vložit komentář;
  • množství v systému < množství na skladě skladová položka na skladu přebývá, automaticky je vytvořena příjemka, ke které je možné vložit komentář.

Uzavřené výdejky, příjemky a převodky

Pro udržení pořádku ve skladovém systému jsou po dokončení inventury uzamčeny výdejky, příjemky a převodky s datem před inventurou a zároveň je možné vytvářet příjemky, výdejky a převodky pouze s pozdějším datem než u proběhlé inventury.

Odpovědělo to na vaši otázku?