Skladové položky

Avatar

Podle Jiří Ratica

aktualizováno před 6 měsíci

100% přehled o skladových zásobách

Skladová položka je konkrétní položka nacházející se na skladě. Obsahuje informace o jejím umístění nebo další informace jako její vlastní sériové číslo, typ, externí označení a další.  


Každá skladová položka spadá pod jednu skladovou kartu, od které přebírá její popis, rozměry a další. Například skladová karta “iPhone 13 Pro” je na skladě umístěna na 3 místech, takže skladová karta “iPhone 13 Pro” má 3 skladové položky.


Základní informace:

 • Název – pojmenování skladové položky;
 • Sklad – konkrétní sklad, ve kterém se skladová položka nachází;
 • Skladová karta – skladová karta, pod kterou skladová položka spadá a od které přebírá některá nastavení;
 • Dodavatelé – dodavatelé, od kterých je skladová položka odebírána;
 • Typ – typ skladové položky, který je možné nastavit v nastavení systému –> sklady –> základní nastavení;
 • Externí označení – označení skladové karty používané dodavatelem či ostatními zainteresovanými stranami; 
 • Minimální počet – pro zajištění neustálého dostatku alespoň minimálního množství skladové položky. V případě překročení minimálního množství je automaticky na tento nedostatek upozorněno;
 • Počet – aktuální součet skladových položek na vybraném skladu;
 • Rozměry
  • Výška (mm)
  • Šířka (mm)
  • Hloubka (mm)
 • Poznámka – jakákoliv poznámka ke skladové položce;
 • Zbytek – vhodné především pro materiál, který je možné rozdělit na více částí a souvisí stále se stejnou skladovou položkou (např. koberce, plechy, role papíru a další) – tento zbytek spadá stále pod stejnou skladovou kartu.

Detail skladové položky

Každá skladová položka je propojena s ostatními moduly skladů, díky čemuž jsou v detailu skladové položky detailnější informace o pohybu skladových položek a jejich cenách. V detailu skladové položky mohou být i dodatečné atributy a nároky na skladování skladové položky.


Skladové pohyby

U každé skladové položky můžete zobrazit všechny příjemky, výdejky a převodky, které tuto skladovou položku obsahují. Pomocí přehledné tabulky (uvnitř detailu skladové položky) máte vždy konkrétní přehled o jejich stavech a vy tak můžete zboží přijímat/vydávat/převádět přímo z modulu Skladové položky.


Odpovědělo to na vaši otázku?