Skladové karty

Avatar

Podle Jiří Ratica

aktualizováno před 6 měsíci

Neomezený katalog produktů a materiálů

Skladová karta je základem pro evidenci zboží a ostatních skladových položek. Obsahuje obecné informace o položce, se kterou se na skladech pracuje (např. název, identifikátor, popis a další obecné informace a hodnoty těchto vlastností).


Skladová karta obsahuje seznam všech souvisejících skladových položek, se kterými se pracuje napříč všemi sklady. Skladová karta může být např. “iPhone 13 Pro" nebo “MacBook Air 13”.


Základní informace:

 • Kód – automaticky vygenerovaný identifikátor;
 • Název – pojmenování skladové karty;
 • Produkt – propojení s modulem Produkty. Jedná se o nepovinné pole, protože skladová karta může být i materiál nebo další nesouvisející položky s produkty (např. skladová karta pro produkt “boty” a zároveň pro materiál “tkaničky”, “kůže” a další);
 • SKU – Stock Keeping Unit, unikátní kód pro označení produktu, oproti EAN kódu může být SKU kód detailně definován dle firemních potřeb;
 • Externí označení – označení skladové karty používané dodavatelem či ostatními zainteresovanými stranami;
 • Měna – systémová měna, automaticky předvyplněné pole;
 • Typ – typ skladových karet/položek, které může admin nastavit v nastavení systému –> sklady –> základní nastavení (např. “nízké boty” “vysoké boty”);
 • Počet – součet skladových položek skladem;
 • Počet rezervovaných – součet aktuálně rezervovaných skladových položek;
 • Počet objednaných – součet aktuálně objednaných skladových položek; 
 • Průměrná cena  průměr cen skladových položek;
 • MJ – měrná jednotka (např. ks, kg, m2 a další);
 • Rozměry
  • Výška (mm)
  • Šířka (mm)
  • Hloubka (mm)
 • Poznámka – jakákoliv poznámka ke skladové kartě;
 • Přílohy – přílohy přiložené ke skladové kartě.


Skladová minima

V detailu každé skladové karty lze nastavit skladová minima pro konkrétní sklady. V případě překročení stanoveného minima aktuálním nebo rezervovaným množstvím položek jsou políčka označena červenou barvou.


Skladové položky

Uvnitř detailu každé skladové karty je umožněno jednoduše sledovat stavy jednotlivých skladových položek, které jsou propojeny s konkrétní skladovou kartou. K dispozici jsou všechny informace týkající se skladové položky, např. její aktuální počet na skladě, dodavatelé, průměrná cena a další.


Nákupy

Přehled všech nákupů (v modulu Nákupy) konkrétní skladové karty, obsahující informace o množství, ceně, DPH, popisu a další.


Dodavatelé

Přehled všech dodavatelů konkrétní skladové karty. Data o dodavatelích, jako jejich adresa a další podstatné informace, jsou zobrazena z modulu Kontakty, kde jsou uloženy.


Diagram

Jedinečné grafické zobrazení hierarchie skladových karet a jejich vzájemné propojení. Pomocí tohoto zobrazení máte vždy přehled o souvisejících skladových kartách včetně potřebného množství, například skladová karta Stůl by byla propojena se skladovou kartou Deska stolu (1x), Noha stolu (4x), Šroub (4x) a Matice (4x).


Pomocí detailního nastavení vazeb mezi skladovými kartami máte vždy přehled o tom, kolik konkrétního materiálu schází pro vyrobení nadřazené skladové karty (např. stůl). To zjednodušuje zadávání výroby či nákup chybějícího množství materiálu a zboží.


Hierarchie

Hierarchie skladových karet zobrazuje nadřazené a podřazené vztahy skladových karet s jejich vlastnostmi a informacemi. V tomto zobrazení se některé skladové karty mohou vyskytovat na více místech, například skladová karta Šroub může být podřazena pod skladovou kartu Stůl a zároveň skladovou kartu Židle.


Požadavky

Požadavky slouží pro vyrobení/zakoupení požadovaného množství materiálu pro určitý počet skladových karet ve stanovené datum. Požadavky berou v úvahu již rezervovaný a objednaný materiál, čímž odráží skutečnou realitu a tím vytváří důležité podklady pro další firemní rozhodování. 

Informace související s požadavky:

 • Celkem potřeba – potřebné množství dle zadaného požadovaného množství v požadovaném datu;
 • Skladem k datu požadavku množství na skladech k nastavenému požadovanému datu;
 • Chybí/Přebývá = celkem potřeba - skladem k datu požadavku + rezervováno k datu požadavku - objednáno k datu požadavku;
 • Rezervace k datu požadavku – rezervované množství v požadovaném datu;
 • Objednáno k datu požadavku – nakoupené množství v požadovaném datu;
 • Průměrná cena / ks – přepočtená průměrná cena za ks;
 • Odhadovaná cena = průměrná cena za ks * požadovaný počet ks.


Zásoby v čase

Přehled skladových zásob v čase srozumitelnou a jednoduchou formou. Sledujte, jak se vyvíjel stav skladových karet, a mějte přehled o předpokládaném množství zásob v budoucnosti.

Odpovědělo to na vaši otázku?