Představení modulu Sklady

Avatar

Podle Jiří Ratica

aktualizováno před 6 měsíci

Mějte přehled a kontrolu nad skladovým hospodářstvím

Modul Sklady je centrálním místem pro informace o dostupnosti produktů a materiálů, jejich neomezené správě a kontrole nad nimi.


Modul Sklady je propojen s celým systémem Boost.space, čímž je zaručena rychlá a bezstarostná správa skladového hospodářství s důrazem na optimalizaci skladových zásob dle aktuální potřeby podniku.

Mějte přehled a kontrolu nad skladovým hospodářstvím prostřednictvím skladových modulů:

  • Skladové karty
  • Skladové položky
  • Příjemky
  • Výdejky
  • Převodky
  • Nákupy
  • Rezervace
  • Inventury
  • Skladové pohyby

Provázanost skladových modulů je vidět na obrázku níže, jednotlivé části jsou blíže rozebrány v ostatních sekcích centra nápovědy.Sklady - vysvětlení

Libovolný počet skladů

Modul Sklady je uzpůsoben pro práci s vícero sklady najednou. Jednotlivé sklady v hierarchii systému Boost.space spadají mezi spaces, čímž je zaručena jednoduchá správa uživatelů v rámci skladů. Sklady mohou být rozděleny například dle jejich umístění (Praha, Brno) nebo dle vlastnictví (centrální, osobní) a další.Odpovědělo to na vaši otázku?