Todolisty

Avatar

Podle Tadeas Marek

aktualizováno před 4 měsíci

Todolisty mají tři různé typy zobrazení - Todolist, Kanban board a Gantt chart.

Klasické zobrazení todolistů se hodí pro rychlý start všech typů projektů a snadné nalezení konkrétních úkolů. 

Rozložení ovládacích prvků:

Statusy

V editaci todolistu se dá přepnout status celého todolistu. To pomůže jasně odlišit dokončené todolisty od těch aktivních.

Povolená zobrazení

Zobrazení se povoluje v editaci todolistu. Přepínat mezi zobrazeními je možné v pravém horním rohu v todolistu.

Alokace času

Na todolisty je možné alokovat čas. Více o alokacích zde.

Odpovědělo to na vaši otázku?