Monitorování Novinek - Vyhledávací parametry

Avatar

Podle Tadeas Marek

aktualizováno před 3 měsíci

Nápověda k vyhledávacím parametrům modulu Monitorování Novinek


Vyhledávací dotaz: 

Keywords or phrases to search for in the article title and body.

Advanced search is supported here:

  • Surround phrases with quotes (") for exact match.

  • Prepend words or phrases that must appear with a + symbol. Eg: +bitcoin

  • Prepend words that must not appear with a - symbol. Eg: -bitcoin

  • Alternatively you can use the AND / OR / NOT keywords, and optionally group these with parenthesis. Eg: crypto AND (ethereum OR litecoin) NOT bitcoin.

The complete value for q must be URL-encoded.


Typ: 

Vše (Doporučeno) - vyhledává ve všech dostupných novinkách.

Nejlepší titulky - vyhledá pouze mezi nejčtenějšímí novinkami.


Klíčová slova v nadpisech:

Keywords or phrases to search for in the article title only.

  • Advanced search is supported here:

  • Surround phrases with quotes (") for exact match.

  • Prepend words or phrases that must appear with a + symbol. Eg: +bitcoin

  • Prepend words that must not appear with a - symbol. Eg: -bitcoin

  • Alternatively you can use the AND / OR / NOT keywords, and optionally group these with parenthesis. Eg: crypto AND (ethereum OR litecoin) NOT bitcoin.

The complete value for qInTitle must be URL-encoded.


Vyhledávat na Doménách:

A comma-seperated string of domains (eg bbc.co.uk, techcrunch.com, engadget.com) to restrict the search to.

excludeDomains


Vyloučit domény:

A comma-seperated string of domains (eg bbc.co.uk, techcrunch.com, engadget.com) to remove from the results.

Odpovědělo to na vaši otázku?