Jak fungují statusy? Vlastní a systémový status...

Avatar

Podle Tadeas Marek

aktualizováno před 4 měsíci

Napříč celým systémem fungují statusy stejném konceptu.

Systémové statusy

Základní statusy v systému. Nedají se editovat a často je na ně navázaná drobná funkcionalita – například hotové a archivované úkoly se zobrazují a chovají trochu jinak než aktivní – to proto, aby se vám mezi sebou nepletly například hotové a aktivní úkoly.

U většiny modulů najdete systémové statusy: Aktivní, Hotovo a Archiv.

Vlastní statusy

V todolistech, projektech, obchodním procesu a mnoha dalších částech systému si můžete nadefinovat vlastní statusy tak, aby workflow vyhovovalo potřebám vaší firmy. 

Vlastní statusy musí vždy spadat pod systémový status, aby mohly zdědit jejich funkcionalitu. Obecně doporučujeme tvořit vlastní statusy hlavně pod systémovým statusem Aktivní, ale občas se tato možnost hodí i u ostatních statusů.

Nastavení

Vlastní statusy se nastavují v editaci todolistů, projektů, obchodních procesů a podobně. U todolistů je možné statusy jednoduše vytvářet také v Kanban board zobrazení.

Zobrazení

Pokud si zároveň zobrazíte více todolistů, obchodních procesů atd., musíme vlastní statusy schovat a zobrazit úkoly či obchodní příležitosti seskupené pod systémové statusy. Jinak by v tom byl pěkný guláš ☺. Pro detailní zobrazení vlastních statusů ve filtračním panelu a Kanban boardu je tedy nutné mít vybraný pouze jeden todolist či obchodní proces.

Odpovědělo to na vaši otázku?