Projekty

Avatar

Podle Tadeas Marek

aktualizováno před 4 měsíci

Projekty sdružují todolisty, nástěnky, kalendáře a chatovací místnosti. Díky tomu můžete na jednom místě řešit vše co s projektem souvisí, nahrávat k nim přílohy a mít přehled o celém vývoji projektu i napříč několika todolisty. 

Projekty také umožňují nastavovat alokaci času (budget hodin za který by se měl projekt splnit) a hromadně ovládat uživatele všech sdružených částí.

K projektům je možné přidávat exitstující todolisty, nástěnky, kalendáře a chatovací místnosti, nebo založit nové.

Pokud k projektu připojíte již existující modul, můžete si vybrat zda zachováte jeho původní přístupová práva a nebo zda budete nastavení přístupu uživatelů načítat v projektu.

Pokud v tomto případě pozvu do projektu nového uživatele, bude mít přístup ke všem částem projektu kromě posledního todolistu, který nepřebírá práva z projektu a tak ho vidí pouze uživatelé které jsou k todolistu přímo přiřazeni.


Odpovědělo to na vaši otázku?