Přístupová práva - Vlastníci, Manažeři, Členové

Avatar

Podle Tadeas Marek

aktualizováno před 4 měsíci

V Boost.space může každý vytvářet nové todolisty, kalendáře, projekty atd. Ty je potom možné sdílet přímo s jednotlivými uživateli nebo s celými teamy či kategoriemi uživatelů.

 

Zelený tick označuje propojení přímo s uživatelem.

Modrý tick označuje propojení přes team či kategorii.

Výhodou propojení přes teamy a kategorie je to, že každý nový uživatel teamu bude mít okamžitě přístup ke všemu k čemu má přístup jeho team.

Vlastníci, manažeři a členové

Při vytváření nového todolistu, projektu, kalendáře či jakékoliv další části systému k nim můžete přiřadit vlastníky, manažery a členy. To pomáhá při zvaní nových uživatelů do systému.

Vlastníci mohou dělat prakticky vše včetně mazání a odebírání a přidávání ostatních vlastníků.

Manažeři nemohou todolisty, projekty, kalendáře a další položky mazat. Mohou měnit nastavení a mohou do nich zvát ostatní uživatele.

Členové mohou pracovat s jednotlivými úkoly, událostmi atd., ale nemohou zvát do todolistu další uživatele a měnit jejho globální nastavení.


Pecka! Teď už víte vše o teamové spolupráci v systému!


Odpovědělo to na vaši otázku?